Föreningen

Information om föreningen


Bostadsrättsföreningen Nils23, som ligger på Fredriksbergsgatan 9 bildades under hösten 2007. Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Akevo.


Fastigheten består av 16 lägenheter varav en är hyreslägenhet. Under 2008 totalrenoverades vinden och består nu av tre vindslägenheter. Styrelsen väljs årligen under föreningens årstämma. Senaste årsstämmna hölls den 17 maj 2018.  Styrelsens sammansättning beskrivs nedan:


Styrelseordförande

  • Christian Bergflo


Styrelseledamöter:

  • Florenda Govori - attestansvarig
  • Janna Jorborn  - sekreterare
  • Johan Sundvisson  - ledamot
  • Erik Persson - suppleant

Länkar

Här hittar du som medlem länkar till nyttig information och svar på vanliga frågor.

Copyright © All Rights Reserved