Mäklare & Köpare

Information för mäklare och köpare


Samlad information om vanliga frågor och sådant som är bra att veta om Brf Nils 23. Har du några fler frågor går det bra att kontakta styrelsen på info@nils23.se


Har det beslutats eller diskuterats avgiftshöjning eller kapitaltillskott för medlemmarna?

Styrelsen ser alltid över avgifterna och ser till att det håller jämn takt med inflationen.


 

Kommer det att ske några förändringar i föreningens lånebild?

Nej


Har det beslutats eller diskuterats större reparationer eller ombyggnader av fastigheten?

Se nedan


 

Vad och när har föreningen renoverat?

Vi har tagit fram en grundlig underhållsplan som vi nu följer. 2007-2009 byggdes vindslägenheter, i samband med detta lade vi om taket och satte in en ny hiss. Belysningen i allmänna utrymmen har setts över och till viss del bytts ut till närvarostyrd belysning.


Fasad- och fönsterrenovering mot gatan färdigställdes under september 2011. Fönstren har renoverats utvändigt, invändigt står respektive bostadsrättsinnehavare för.    Gårdsidan renoverades 2014 både fasad och fönster.


Porttelefonsystemet uppdaterades under 2015.


Dräneringsarbete på gården mot fasaden utfördes 2015 för att förbättra fuktskydd mot källare och i samband med detta lades ny asfalt på delar av gården.


Spolning av avloppsledningar kök & badrum utfördes i slutet av 2017.


Kommande större åtgärder enligt underhållsplanen är injustering av värmesystemet/utbyte av termostatventiler i lägenheterna. Det finns inget stambyte inplanerat.


För mer information, kontakta styrelsen.


 

Godkännes juridisk person som medlem vid förvärv av bostadsrätten för privatändamål?

Nej


Har föreningen garage eller p-platser? Om ja, vad kostar de och finns kö, hur lång kö?

Nej, men det finns närliggande garage i grannfastigheten.


 

Vilka gemensamma utrymmen finns för medlemmarna? (Tvättstuga, takterass etc)

Innergård med gemensam grill, källarförråd samt tvättstuga.


Bredband i huset?

Huset har inbyggd fiberlösning från Bredbandsbolaget. Startavgiften på 295 kr betalas av köpare. Bredbandsavgift om 150 kr/mån kommer med hyresavin. Bredbandshastighet 100/10.


Vilket år byggdes föreningens hus?

1935


 

Övrigt som en köpare bör informeras om?

Föreningen består av 16 lägenheter. Vi har två-tre gemensamma städdagar/år. Varje medlem sköter sin del av trappstädning vilket blir 2-3 ggr/år. Medlemmarna ingår även i en arbetsgrupp.

 


2017-2019 bygger JM "Nils" som ligger Drottninggatan/Konduktörsgatan, fastigheten består av två etapper varav första räknas vara färdigt kvartal 1, 2019 och andra kvartal 3, 2019. Styrelsen har löpande kontakt med JM.


Föreningens gård kommer renoveras och iordningställas av JM under maj/juni 2018. Nya cykelskjul på vardera sida av gården, sandlåda, plattsatt uteplats samt nya buskar och blommor.


Sopsortering: matavfall, plast, glas, metall, batterier, papper & kartong.

 


I samband med kontrakt / överlåtelse:

Tillämpar föreningen någon tillsyn "besiktning" av lägenheten innan tillträde?

Nej.


Vem ska vi skicka kontraktshandlingar till, direkt till Er eller till förvalningsbolag?

Skicka till oss;

Nils 23

Fredriksbergsgatan 9

212 11 Malmö. Dokument

Dokument och information om föreningen, kontakta styrelsen om något saknas.

Copyright © All Rights Reserved